Contacts of Guangzhou Baiyun Hotel

Address:367 East Huanshi Road, Guangzhou, China

Zip Code:510065
Phone Number:(8620)83333998
Fax:(8620)83336498
Official Website:http://www.baiyun-hotel.com
E-mail:bc@baiyun-hotel.com

Departments Tel E-mail
Marketing Department 83333998-3800 bymarketing@baiyun-hotel.com
Reservation Department 83333998-3128 rmrsvn@baiyun-hotel.com
Banquet Sales Department 83333998-3206 bc@baiyun-hotel.com
Duty Manager Department 83333998-3801 bc@baiyun-hotel.com
House-keeping Department 83333998-3150